Praktisch handelen gericht op de dagelijkse praktijk.

Werkwijze

We beginnen met het INTAKE-GESPREK om een beeld te krijgen van de situatie. We formuleren de hulpvraag en ik vertel wat we zouden kunnen gaan doen Als ik vind dat er andere hulp noodzakelijk is verwijs ik door.

Op de eerste bijeenkomst daarna maken we samen een duidelijk concreet plan. Een contract waar we ons aan houden. Uitgangspunt is het praktisch handelen gericht op de dagelijkse praktijk. We gaan uit van het hier en nu. Het verleden komt alleen aan de orde als het van belang is. De gesprekken vormen de basis van het traject. Daarnaast krijg je opdrachten mee die je thuis voorbereidt. Ook de oefeningen die we tijdens de sessie doen kan je thuis herhalen. Het aantal sessies is afhankelijk van de individuele behoefte en de probleemstelling. Over het algemeen is ongeveer 6x voldoende.

Elk coaching/counseltraject is weer anders. Ik maak gebruik van verschillende technieken, passend bij de fase van het proces waarin je bent. Zoals NLP, TA, RET, CGT. etc. Ik ga niet uit van een theorie, maar van de probleemstelling en kijk dan wat werkt.

Summumcoaching
Josien Fokkinga
Deventerweg 130
7203 AR Zutphen
T. 06-44544051
E. josien@summumcoaching.nl